Waarborggroepen

Een Waarborggroep is een leerwerkteam, dat actief bijdraagt aan het ontwikkelen en evalueren van het beleid van de opleidingsschool.

Wij hebben vier verticaal ingerichte waarborggroepen, gebaseerd op het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie (2021). 

Elke groep bestaat uit een combinatie van het College van Bestuur, instituutsdirecteuren, instituutsopleiders, Managementteam Esprit, programmateam, schoolopleiders, en waar mogelijk ook werkplekbegeleiders en aankomende leraren. Deze groepen komen ten minste vier keer per jaar bijeen om het beleid te evalueren en aanpassingen voor te bereiden.


Waarborggroep 1: 'De lerende leraar'

Wat is onze visie op het opleiden van de aankomende leraren?
Wat is het beroepsbeeld waarvoor wij samen opleiden?

In het leerwerkteam wordt bijvoorbeeld onderzocht of...

 • Het beroepsbeeld van de lerende leraar concreet is geformuleerd.
 • Het beroepsbeeld, de visie op het leren en het opleiden van leraren met elkaar samenhangen.
 • De visie op leren en opleiden van leraren passend zijn bij Samen Opleiden.
 • Het beroepsbeeld en de visie op het leren en opleiden van leraren met alle betrokkenen gedeeld en breed gedragen is

Waarborggroep 2: 'De leeromgeving'

Is de werkplek een stimulerende leeromgeving waarin aankomende en startende leraren zich optimaal kunnen ontwikkelen?

In het leerwerkteam wordt bijvoorbeeld onderzocht of...

 • Doelstellingen, programma‚Äôs en beoordelingswijzen concreet zijn uitgewerkt en in de praktijk worden uitgevoerd.
 • Er voldoende verbinding is tussen het programma van de opleiding en van de school.
 • Alle partners betrokken zijn bij de uitvoering van het programma in de praktijk. Activiteiten, voortkomend uit het beroepsbeeld en de visie op leren en opleiden, worden uitgevoerd in de leeromgeving.
 • In hoeverre er een leeromgeving is, waarin alle betrokkenen leren, zodat dit ondersteunend is voor het leren van aankomende leraren.
 • Activiteiten die de betrokkenen uitvoeren in de leeromgeving voortkomen uit het beroepsbeeld en de visie op leren en opleiden.

Waarborggroep 3: 'De lerende organisatie'

Hoe is Samen Opleiden georganiseerd?

In het leerwerkteam wordt bijvoorbeeld onderzocht of...

 • De overleg- en afsprakenstructuur in de praktijk is ingebed.
 • Alle partners betrokken zijn op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
 • De school de betrokkenen ondersteunt en faciliteert in hun verantwoordelijkheden.
 • De afspraken die binnen het partnerschap zijn gemaakt worden consistent en zichtbaar vormgegeven binnen de scholen.
 • Professionalisering van alle betrokkenen wordt ondersteund en gefaciliteerd.

Waarborggroep 4: 'Kwaliteitscultuur'

Hoe brengen we de kwaliteit van de opleidingsschool in kaart? 

In het leerwerkteam wordt bijvoorbeeld onderzocht of... 

 • Het kwaliteitsinstrumentarium wat gebruikt wordt effectief is.
 • De kwaliteitscultuur binnen het opleiden leeft.
 • De onderzoeksuitkomsten gebruikt worden voor ontwikkeling en verbetering.
 • De PDCA-cyclus wordt gehanteerd.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.