Programmateam

Het programmateam is het dagelijkse bestuur van de Opleidingsschool.

Het team bestaat uit de programmaleider en teamleden met expertise op het gebied van PO, VO, onderzoek, inductie, HR en Esprit Academy en de portefeuillehouders MT-PO en MT-VO.

Takenpakket

  • Monitoring van de opleidingsteams.
  • Stimuleren van de betrokkenheid van afdelingsleiders/ portefeuillehouders/directie bij de opleidingsschool.
  • Verantwoordelijk voor het professionaliseringsaanbod voor werkplekbegeleiders en schoolopleiders.
  • Wekelijks overleg waarbij zo nodig portefeuillehouders-MT of andere betrokkenen worden uitgenodigd voor specifieke thema’s.
  • Bereidt de Waarborggroepbijeenkomsten voor en fungeert tijdens deze bijeenkomsten als procesbegeleider.
  • Bereidt de agenda’s, activiteitenplannen en voortgangsrapportages voor van het Opleidingsteam Esprit-breed en de Stuurgroep Samen Opleiden & Professionaliseren.
  • Verantwoordelijk voor het aanleveren van studentenaantallen ten behoeve van de subsidieaanvraag.
  • Neemt deel aan regionaal overleg met programmaleiding van andere besturen.
  • Adviseert de stuurgroep over de doorontwikkeling van het beleidsdocument Opleiden met Esprit en ten behoeve van een succesvolle accreditatie van het partnerschap. • Is het aanspreekpunt voor alle interne en externe partijen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.