17 april Conferentie Opleiden met Esprit!

De jaarlijkse conferentie met dit jaar het thema BURGERSCHAP

De conferentie vindt plaats op het Berlage Lyceum van 14.00 - 16.30 uur. Keynote speaker Hessel Nieuwelink, good practices en tafelgesprekken. Komt allen!