Verdiepingstraining voor werkbegeleiders

Begin 2018 wordt evenals vorig jaar de verdiepingstraining aangeboden aan alle werkbegeleiders die in het bezit zijn van een certificaat voor de basistraining.
De verdiepingstraining bestaat uit vier bijeenkomsten in de periode januari - februari.

 

 

Inhoud van de bijeenkomsten:

Reflecteren als sleutel tot leren
In de lerarenopleidingen wordt reflecteren beschouwd als een van de sleutels om te leren van je eigen ervaringen; reflectie is het instrument bij uitstek om je eigen leren te sturen. Leren reflecteren is een must voor elke student. In deze workshop staan we stil bij reflectietechnieken voor SPD’s en wbs op twee niveaus: 1) Sommige studenten hebben moeite met reflecteren; ze vinden het een lastige opgave. Hoe kun je als SPD of werkbegeleider je student bij haar of zijn reflectie ondersteunen en welke vaardigheden vraagt dat van jou als begeleider? 2) Parallel aan het leren van de studenten is ook bij begeleiders sprake van een doorgaand proces van professionalisering. Hoe krijg je zicht op je eigen begeleiders-leerproces en wat heb je nodig om dit proces te kunnen sturen?

De lastige student: het confronterende gesprek (met trainingsacteur)
Sommige studenten zien we het niet doen. Ze komen niet echt uit de startblokken. Feedback pakken ze niet op. Afspraken komen ze niet na …. Wat je ook probeert, het werkt niet. Wat is er aan de hand, wat speelt er bij die student en zie je kans om de cirkel te doorbreken? De workshop biedt je de mogelijkheid om te oefenen met hulp van een acteur.

Een onderzoekende houding: "Waarom en waartoe, dat is de vraag."
In deze workshop gaan we na wat 'een onderzoekende houding' kan betekenen en wat dat te maken heeft met het leren van jezelf als werkbegeleider en met het leren van de student die je begeleidt. We oefenen met vaardigheden met het stellen van de vragen naar het 'waarom' en 'waartoe' van jouw eigen handelen. En hoe je daarmee de kwaliteit van jouw handelen kunt verbeteren. En we kijken hoe je met die vaardigheden het onderzoekend leren van jouw student kunt stimuleren en begeleiden.

B
egeleiden van onderzoek
In deze bijeenkomst gaat het om het uitbreiden van je focus als werkbegeleider / SPD van de dagelijkse praktijk van het lesgeven naar het begeleiden van (vakdidactische) onderzoeksvragen van studenten. Je maakt kennis en oefent met de systematiek waarin studenten leren praktijk- of ontwerponderzoek te doen op school. Ook denk je na over de vaag of je studentonderzoek kunt inzetten voor jouw eigen ontwikkelvragen of die van de sectie of afdeling waarin jij participeert.

Begeleiden van onderzoek
In deze bijeenkomst gaat het om het uitbreiden van je focus als werkbegeleider / SPD van de dagelijkse praktijk van het lesgeven naar het begeleiden van (vakdidactische) onderzoeksvragen van studenten. Je maakt kennis en oefent met de systematiek waarin studenten leren praktijk- of ontwerponderzoek te doen op school. Ook denk je na over de vaag of je studentonderzoek kunt inzetten voor jouw eigen ontwikkelvragen of die van de sectie of afdeling waarin jij participeert.

Een onderzoekende houding: "Waarom en waartoe, dat is de vraag."
In deze workshop gaan we na wat 'een onderzoekende houding' kan betekenen en wat dat te maken heeft met het leren van jezelf als werkbegeleider en met het leren van de student die je begeleidt. We oefenen met vaardigheden met het stellen van de vragen naar het 'waarom' en 'waartoe' van jouw eigen handelen. En hoe je daarmee de kwaliteit van jouw handelen kunt verbeteren. En we kijken hoe je met die vaardigheden het onderzoekend leren van jouw student kunt stimuleren en begeleiden.

Begeleiden en Beoordelen
Een succesvol leerwerktraject staat en valt met de inzet van de student. Maar ‘geslaagd met vlag en wimpel’ bereikt een student niet alleen – dat hangt ook af van de randvoorwaarden en de organisatie binnen de school, van de kansen die een student krijgt, van de kwaliteit van de begeleider : de eisen die zij of hij stelt en de steun en stimulans die van haar of hem uitgaat. De vraag voor deze workshop is: Hoe kunnen we onze begeleiding zo organiseren dat studenten optimaal kunnen leren? Wat vragen we aan en van onze studenten en welke eisen stelt dat aan ons als begeleiders. Beoordelen – hoe doen we dat?