De IQALT-training voor begeleiders startende docenten

Eén van de begeleidingsinstrumenten die we op de Espritscholen gebruiken bij de begeleiding van startende docenten is het IQALT-instrument. Om hiermee goed te leren omgaan bieden we een training aan van twee bijeenkomsten.

In de eerste bijeenkomst ligt de nadruk op het vaardig worden in het gebruik van het instrument om lessen te observeren. In de tweede bijeenkomst op het vaardig worden in het voeren van gesprekken met docenten na het observeren van een les.

De training is bedoeld voor medewerkers die docenten begeleiden. Op verzoek kan een training voor andere geïnteresseerden gegeven worden.