Samenwerken

Samenwerking tussen studenten, medewerkers en opleiders

Opleidingsteam

Elke school heeft een opleidingsteam, bestaande uit één of meerdere schoolopleider(s), één of meerdere instituutsopleider(s) en enkele werkbegeleiders, vaak aangevuld met een vertegenwoordiger van de schoolleiding. Werkbegeleiders en schoolopleiders worden aangesteld door de school en hebben een, door Opleiden met Esprit verzorgde, opleiding gevolgd om hun taak goed uit te kunnen voeren. De insituutsopleiders worden aangesteld door de opleidingsinstituten.

Studenten en werkbegeleiders vormen de basis van het opleiden in de praktijk. Zij hebben intensief contact en de student verzorgt lessen samen met de werkbegeleider of neemt lessen over van de werkbegeleider. De schoolopleiders en instituutsopleiders bewaken de voortgang en verzorgen intervisie en andere informatiebijeenkomsten voor studenten en werkbegeleiders.

Onderzoeksteam

Naast het opleidingsteam is op elke school een onderzoeksteam actief, waar het praktijkonderzoek aangestuurd wordt. Hierin zit een vertegenwoordiger van de schoolleiding als opdrachtgever, de docenten met onderzoekstaken als coördinerend aannemer en de studenten als uitvoerders. De opleidingsinstituten begeleiden de studenten eveneens bij het uitvoeren van het onderzoek.

De docent met onderzoekstaken bewaakt de grote lijn in het onderzoek. De schoolleiding waarborgt dat uitkomsten van onderzoek hun toepassing vinden in de praktijk. De student voert het onderzoek uit. Onderzoeken moeten een win-win-win situatie opleveren: de school krijgt onderzoek dat de eigen ontwikkeling helpt, de opleidingsinstituten kunnen uitkomsten inbedden in het eigen onderzoek en de student krijgt gereedschappen om de eigen lespraktijk te verbeteren.

 

 

Samenwerking tussen scholen en opleidingsinstituten

Schoolopleiders en werkbegeleiders

De inhoud van opleidingen voor schoolopleiders en werkbegeleiders wordt bepaald door Esprit en de opleidingsinstituten samen, om de afstemming tussen theorie en praktijk zo goed mogelijk te krijgen. Beide opleidingen worden gegeven door medewerkers van de opleidingsinstituten en medewerkers van Esprit samen. Rondom de opleidingen is een PDCA-kwaliteitszorgcyclus opgezet.

Voor werkbegeleiders zijn twee cursussen opgesteld: de basistraining en de verdiepingstraining. Onder de tab medewerkers en studenten is hierover meer te lezen.