Missie en visie

Centrale gedachte

Opleiden met Esprit stelt de relatie tussen het opleiden van docenten en schoolontwikkeling centraal. Het opleiden van docenten is een middel om schoolontwikkeling tot stand te brengen. Esprit kiest ervoor dit middel een grote rol te geven.

De relatie wordt aangegaan op twee vlakken: het in de praktijk opleiden van docenten en het uitvoeren van praktijkonderwijs ten behoeve van onderwijs- en schoolontwikkeling. Opleiden met Esprit vormt een kader om de kwaliteit op beide vlakken te waarborgen door:
* het aanbieden van structuren voor de samenwerking tussen studenten, medewerkers van de scholen en opleiders van de instituten
* alsmede structuren voor de samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen en de opleidingsinstituten
* en het opleiden en aanstellen van professionals die de gang van zaken op beide vlakken aansturen.