Communicatie

Uitgangspunt bij de communicatie is dat face-to-face contact de voorkeur heeft boven schriftelijke communicatie. Op alle niveaus worden daarom regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om informatieoverdracht plaats te laten vinden. De schriftelijke communicatie dient dan om zaken verder te verdiepen of na te zoeken.

 

In het communicatieplan staan de communicatielijnen beschreven. De basis voor dit plan is dat:

  • de portefeillehouder verantwoordelijk is voor de communicatie tussen kerngroep en MT;
  • de projectleider verantwoordelijk is voor de communicatie tussen stuurgroep, kerngroep, werkgroep en overige direct betrokkenen bij de opleidingsschool;
  • de schoolopleider/opleider in de school en instituutsopleider samen verantwoordelijk zijn voor communicatie naar studenten;
  • de schoolopleider/opleider in de school verantwoordelijk is voor de communicatie naar medewerkers, ouders en leerlingen van de eigen school.