Over Opleiden met Esprit

Opleiden met Esprit is een samenwerkingsverband tussen de Interfacultaire Lerarenopleiding (ILO) van de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de Esprit Scholen. Zij stelt zich ten doel studenten kwalitatief goed op te leiden tot startende leerkrachten en docenten in het primair en voortgezet onderwijs.

Opleiden met Esprit is een erkende opleidingsschool; dat wil zeggen dat zij voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld worden door het Ministerie van Onderwijs, gecontroleerd door de NVAO. Deze controle vindt periodiek plaats, zowel op de opleidingsinstituten (ILO en HvA) alsook bij de scholen zelf.

Opleiden met Esprit heeft voor de jaren 2015 - 2017 de volgende ambities:
- verdere versterking van onze structuur van opleiden en begeleiden;
- uitgroeien tot een erkende academische opleidingsschool;
- versterking van samenwerking tussen PO en VO in opleiden en onderzoek; 
- een sterkere koppeling realiseren tussen opleiden van studenten en begeleiden van startende docenten.