Werkgroep Opleiden met Esprit (WEB)

De WEB (werkgroep Espritbreed)  vormt de link met de scholen. Hier worden praktische zaken besproken alsmede de richting van de ontwikkeling op schoolniveau overlegd. Leden van de WEB zitten in kleinere taakgroepen die onderdelen van de uitvoering of het beleid aansturen. De Web komt acht keer per jaar plenair bijeen, waarvan drie keer met schoolleiders. Daarnaast vergaderen de taakgroepen regelmatig. 

De WEB bestaat uit:
leden van de KEB
Hafizah Santoe (schoolopleider Marcanti)

Fadoua Ekadioin (schoolopleider Marcanti)
Bianca Ühlenbeck (schoolopleider Mundus)
Johan van Laar (schoolopleider Mundus)
Joan de Ruijter (schoolopleider 4e gymnasium)

Jens Dirkse (4e Gymnasium)
Anneke Dekker (schoolopleider Cartesius)
Jouke Wilschut (schoolopleider Cartesius)

Ananda van der Pluijm (Cartesius2)

Monique van Schaik (Cartesius2)

Hiske Dijkstra (schoolopleider Berlage)

Sharon Wolff (schoolopleider AICS)

Lindsay Gregory (schoolopleider AICS)

Channah Nieuwenhuis (schoolopleider PO)

Frans Kranenburg (instituutsopleider HvA)

David Geneste (instituutsopleider HvA)

Esther van Dal (instituutsopleider HvA)

Marcel van Riessen (instituutsopleider ILO)