Stuurgroep Opleiden met Esprit

In de stuurgroep van Opleiden met Esprit worden de grote lijnen bewaakt en beslissingen genomen over personeel en financiën. De stuurgroep komt twee keer per jaar bijeen. Vergaderingen worden voorbereid en voorgezeten door Annette Sloan

De stuurgroep bestaat uit:
Ruth Kervezee (voorzitter CvB)
Annette Sloan (portefeuillehouder)
Martijn Meerhoff (projectleider)
Ietje Veldman (voorzitter domein Onderwijs en Opvoeding van de HvA)
Vacature (ILO)