Opleidings- en onderzoeksteam

Elke school heeft een opleidings- en onderzoeksteam. DIt is samengesteld uit de personen die betrokken zijn bij het opleiden van studenten en het doen van praktijkonderzoek. Naast de school- en instituutsopleiders zijn dat de werkbegeleiders en de docenten-met-onderzoekstaken, alsmede een vertegenwoordiging vanuit de schoolleiding.