Kerngroep Opleiden met Esprit (KEB)

De KEB (kerngroep Espritbreed) stuurt de praktische kant van de opleidingsschool aan en bereidt het beleid voor. De KEB vergadert tien keer per jaar.

De KEB bestaat uit:
Martijn Meerhoff (portefeuillehouder)
Anneke Dekker (projectleider)Ceciel Barends (secretaris)
Channah Nieuwenhuis (coördinator opleidingsschool voor het po)

Marcel van Riessen (instituutsopleider ILO)

Michel Couzijn (instituutsopleider (UPvA)
Johan Stip (HvA VO)

Mirjam Klamer (HvA PO)