Posters van DOT's

De Docenten met Onderzoekstaken presenteren jaarlijks een poster met de resultaten van hun onderzoek. We plaatsen nieuwe posters op de website. Posters van de afgelopen jaren zijn te vinden in het archief.