Academisch opleiden met Esprit

Een academische opleidingsschool zet praktijkonderzoek in om onderwijs te ontwikkelen. Studenten die via Opleiden met Esprit het onderwijsveld betreden zullen uitgebreid kennis maken met deze vorm van onderwijsontwikkeling. De scholen waar zij hun stage lopen werken met onderzoekslijnen en uitkomsten van onderzoek worden ingezet in de praktijk. Schoolleiders trekken deze kar door zelf nauw betrokken te blijven bij de richting van het onderzoek en het aanstellen van docenten-met-onderzoekstaken, zogenaamde DOT's. Deze DOT's zijn geschoold in het doen van onderzoek en begeleiden studenten bij het uitvoeren van deelonderzoeken in opdracht van de schoolleiding. Onderzoek door studenten is op deze manier in het belang van de school, de scholengroep en het onderwijs.