Kerndocumenten Opleiden met Esprit

Hier zijn de kerndocumenten te vinden voor Opleiden met Esprit. Dit zijn de documenten op basis waarvan de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) de formele status van opleidingsschool heeft toegekend aan Opleiden met Esprit.

De kritische reflectie

Eens in de vier jaar wordt de Opleidingsschool opnieuw geaccrediteerd. Daarvoor schrijven wij een kritische reflectie. Hierin staat wat de Opleidingsschool tot nu toe bereikt heeft, waar we ons mee (willen) bezighouden en waarvan we kunnen leren.

Opleidingsplan

In het opleidingsplan is te lezen wat ons opleidingsconcept is, ons opleidingsprogramma, hoe we de kwaliteit borgen, wat we doen aan professionalisering, hoe we de startende docent begeleiden, etc.